Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Η Αξιώτισσα ανοίγει πάλι - Axiotissa opens again

Σας είπαμε ότι ανοίγουμε το Σάββατο 31 Μαρτίου;
Πώς πέρασε πάλι αυτός ο χειμώνας... Κάθε χρόνο και πιο σύντομος.

Have we told you that we open next Saturday, 31st of March?
Winters pass so fast...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου