Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Ωράριο Αξιώτισσας μέχρι τέλος Μάη- Timetable for Axiotissa until the end of Mai

Η ταβέρνα ανοίγει καθημερινά από τις 4.00μμ μέχρι τις 10.00.
Σάββατο και Κυριακή ανοίγουμε στις 2.00μμ

The tavern opens every day at 4.00pm until 10.00.
Saturday and Sunday we open at 2.00pm.

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ωράριο μέχρι τέλος Μάη - Timetable until the end of May

Η ταβέρνα ανοίγει καθημερινά από τις 4.00μμ μέχρι τις 10.00.
Σάββατο και Κυριακή ανοίγουμε στις 2.00μμ

The tavern opens every day at 4.00pm until 10.00.
Saturday and Sunday we open at 2.00pm.